DA4YOU – modul 1+2 – Lovgivning om tilgængelighed på nettet

Nuværende Status
Ikke Indskrevet
Pris
Gratis

Uddannelsesmodulet sigter mod at gøre unge mennesker med handicap til at forstå deres rettigheder og mulighederne forbundet med webtilgængelighedsdirektivet. Ved at bruge feedbackmekanismen til direktivet på en konstruktiv måde kan lovgivningen bruges som et redskab både til styrkelse af målgrupperne og for enkeltpersoner at bidrage til at gøre den offentlige sektors websteder mere tilgængelige for alle.

Modul 1 – Rettigheder og muligheder
Din ret til uafhængig information, overordnet niveau. Politik og lovgivningsmæssige rammer – UNCRPD, EU-politikker, oversigt over beslægtede love som den europæiske tilgængelighedslov osv

Direkte oversigt over webtilgængelighed – hvad betyder det, hvem dækker det, hvordan håndhæves det
De tre måder at overvåge – slutbrugere kan og vil gøre en forskel

Et kort resumé med åbne spørgsmål omkring, hvad politik og lovgivning betyder for hver enkelt

Brug direktivet som et værktøj
Din ret til uafhængig information, praktisk niveau. Overvågningsområde – slutbrugerinddragelse
Feedback-mekanisme – hvordan man giver konstruktiv feedback. Klagemekanisme – dine rettigheder til information

Modul 2 – Kræv din ret
Din ret til uafhængig information, hvordan du tester. Sådan bruges relevante kriterier fra EN301549

De to overvågningsniveauer baseret på brugerens behov

At gøre en forskel

Kræv din ret til uafhængig information, praktiske øvelser. Baseret på hvad vi har lært i tidligere moduler, udfører vi demokratiske øvelser på eksisterende websteder: test for specifikke tilgængelighedsproblemer, giver konstruktiv feedback, hvor samstemmighed opdages og forbereder en formel klage, hvis agenturet ikke svarer i henhold til forordningen.

Skip to content