Om kursusportalen

Kursusportalen har til formål at tilbyde træning og kurser til frivillige og ansatte i NGO-er.

Tilbuddet skal styrke medlemmernes adgang til de digitale medier og styrke deres digitale kompetencer. Dialog og medlemmernes aktive inddragelse er fundamentet for et velfungerende demokratisk samfund, derfor er borgernes frie demokratiske adgang til medierne fundamental. Digitale medier kan styrke sammenhængskraften i samfundet og forankre de demokratiske værdier.

Kursusportalen understøtter dette gennem at udbyde kurser som styrker:

  • medlemmernes digitale dannelse 
  • deres evner til at skabe digitalt indhold 
  • deres refleksioner over det indhold de skaber og modtager
  • deres demokratiske deltagelse i samfundets beslutninger

Demokrati og medindflydelse i forbindelse med samfundets udvikling handler om Public Acces – befolkningens adgang til medierne Det er klart i almenhedens interesse, at borgere og foreninger i et demokrati kan få deres synspunkter formidlet og komme i dialog med andre medborgere og de ansvarlige politikere. 

Træning og uddannelse af befolkningen til at beherske de digitale medierne er grundlæggende for at udvikle dialogen i samfundet. Dette gælder både når det handler om at den enkelte kan komme til orde og når foreninger og interessegrupper skal kunne synliggøre deres eksistens og formål. 

De frivillige organisationer og deres medlemmer kan fungere som indholdsleverandører af indhold. Medlemmer kan levere indhold, fremstillet med smartphones, tablets og andet udstyr, som almindelige mennesker har anskaffet. De sociale medier og andre digitale medier kan anvendes til lancering af budskaber og der kan udvikles formater, der inddrager befolkningen i den demokratiske proces,

Det er vigtigt at træning og uddannelse i produktion og navigation i den elektroniske medieverden er tilgængelig for hele befolkningen. 


Med Kursusportalen kan alle være med i den demokratiske proces via digitale medier.

Skip to content