DA4YOU

DA4You – Digital Accessibility for You
– digital tilgængelighed for unge med kommunikations handicap i Europa

DA4You-projektet er et Erasmus+ støttet projekt om digital tilgængelighed med fokus på unge med kommunikationshandicap. Projektet har til formål at unge med et kommunikationshandicap får bedre muligheder for at deltage i den demokratiske debat om tilgængelighed i Europa. Den digitale dialogplatform, skal understøtte unge med kommunikationshandicap i aktiv deltagelse i en demokratisk debat om tilgængelighed i Europa på tværs af handicap, geografi og sprog.
Målgruppen er unge mennesker med handicap fra 18 til 30 år, specifikt unge med synshandicap, hørehæmmede og dysleksi.
Projektet skal påvirke den politiske tilgængelighedsproces i Europa ved
at inkludere unge med kommunikationshandicap
at skabe kompetencer og færdigheder hos de unge, så de bruger digitale medier til aktivt at deltage i den offentlige debat.
at de unge bliver hørt og aktivt bidrager til at formulere fremtidige mål

Projektet har til formål:

  • at skabe en dialogplatform, der kan fremme unge med kommunikationshandicap aktiv deltagelse i en demokratisk debat om tilgængelighed i Europa på tværs af handicap, geografi og sprog. Som eksperterne i deres eget liv kan de bringe innovative ideer og tilgang til aktuelle problemer og spørgsmål, der ville danne nye grundlag for fremtidige handlinger i Europa.
  • at give adgang til medierne i samarbejde med indholdsproducenter og teknologileverandører. Der indsamles viden om tilgængelighed på digitale medier, herunder tilgængelighedstjenester og kompenserende hjælpeværktøjer.
  • at gøre de unge med et kommunikationshandicap i stand til at bruge de digitale medier til kommunikation og formidling ved at mestre de digitale medier

Projektet er teknologisk baseret på standardforbrugerudstyr, såsom smartphones og tablets, da det er almindeligt udstyr og passer til de unges livsstil.

DA4You projektet tilbyder kursusaktiviteter hvor de unge med kommunikationshandicap deltager i et kursusforløb i henholdsvis Danmark, Sverige og England.

Kursustemaerne er,

  • tilgængelighedsprincipper og lovgivning
  • tilgængelighed i undervisningen
  • tilgængelig digital medieproduktion.

DA4You er et Erasmus+ støttet ungdomsdrevet projekt tilrettelagt af projektpartnerne, Funka (Sverige), University of East Anglia (U.K.) og Mediehuset Copenhagen (Danmark) i samarbejde med nationale handicaporganisationer, der organiserer unge med handicap.

DA4You skal være et europæisk digitalt mødested for information og debat om
tilgængelighed, der med sin struktur skaber kontakt mellem myndighederne, de folkevalgte repræsentanter, civilsamfundsborgere og ngo’er på flere sprog. Folkelig deltagelse i demokratiet også kaldet Public Access.

DA4You er en digital platform, der informerer om tilgængelighed med levende billeder, lyd, grafik og tekster. En platform, der bruger kommunikationsformer, der skal øge bevidstheden om tilgængelighed og debatten om udviklingen i Europa. Platformen gør det muligt for unge mennesker med kommunikationshandicap at være i stand til at bruge de digitale medier til kommunikation og formidling.

DA4You projektet vil samle informationer på en åben public service-platform. En digital platform, der gør materialerne offentligt tilgængelige, så befolkningen, foreninger og organisationer, uddannelsesinstitutioner og biblioteker såvel som medierne kan få indsigt i emnet samt anvende materialerne til forskellige formål.

Læs mere på www.da4you.eu

Skip to content