It kompenserende hjælpemidler

Kompenserende hjælpemidler er for personer, der har behov for støtte for at kunne begå sig på lige vilkår med andre i samfundet. Hjælpemidler kan være relevante, hvis personen for eksempel er ordblind, har et synshandicap, et hørehandicap eller et bevægelseshandicap.

Der skal typisk udarbejdes en udredningen, der skal indeholde en beskrivelse af personens behov for hjælpemidler og en konkret anbefaling af, hvilke hjælpemidler eleven har behov for. Hjælpemidler til ordblinde består typisk af en programpakke med læse- og skriveprogrammer til installation på egen computer. Hvis personen ikke har en bærbar computer, og familien ikke har mulighed for at anskaffe en, kan der bevilges en computer med en it-startpakke. En person med hørehandicap har mulighed for at få støtte til at følge med på lige vilkår med andre for eksempel med mikrofoner eller andre høretekniske hjælpemidler.
Personer med synshandicap kan for eksempel få stillet en computer med relevante programmer til rådighed. Personen med bevægelseshandicap kan få bevilget ergonomiske hjælpemidler eller kompenserende it-hjælpemidler.
De rette hjælpemidler kan betyde, at personen kan arbejde længere med opgaverne, fordi eleven ikke bliver så hurtigt fysisk træt.

Hjælpemiddeldatabasen – https://hmi-basen.dk/

Skip to content